Această lucrare are meritul incontestabil de a pune în valoare și la ”lucru” surse noi, de a oferi fragmente ilustrative din documentele și monumentele de drept ale diverselor secvențe cronotopice abordate, de a tinde spre un oarecare grad de originalitate – în cazul unor astfel de abordări marcate, îndeobște, de un stilul didacticist.

Prof. Univ. Dr. Cătălin Turliuc

Cartea de față este scrisă cu pasiune, este serioasă și riguroasă. Suntem convinși că studenții și toți cei interesați de istoria dreptului românesc vor simți bucuria cu care s-a clădit această istorie. Această bucurie rezultă și din claritatea și din siguranța părerilor susținute de autorii manualului, păreri care se bazează pe texte riguros controlate și corect explicate. Autorii pun în legătură, printr-o interogație permanentă, multiple puncte de vedere cuprinse în impresionantul bagaj bibliografic. Orice cititor atent va sesiza faptul că Dreptul, produs al unei îndelungate istorii, trebuie să înceteze să ocupe o poziție de subordonare față de celelalte componențe ale societății (politice, economice) și să iasă din stadiul unei existențe vegetative.

 Prof. Dr. dr.h.c. Nicolae Popa, membru titular al Academiei de Științe Juridice

Dreptul și înfăptuirea justiției sunt două dintre elementele fundamentale ale civilizației (nu întâmplător se spune justitia regnorum fundamentum), pe care lucrarea prezentată le are în vedere, transmițând optimism în sânul societății. În prezent, există speranță și ea vine nu doar din faptul că omul are cea mai prosperă perioadă din istorie, ci și din grotele, pădurile și câmpiile preistoriei, în care trăia homo sapiens. Acesta era mai mult bun decât rău, mai degrabă de încredere decât lipsit de încredere, mai curând generos decât egoist și mai cooperant decât conflictual. În această abordare, civilizația apare nu ca o foiță de lemn nobil, așezată peste rumeguș presat sau lemn de calitate inferioară, ci ca o coajă de portocală, metaforă care vrea să sublinieze ideea că statul, guvernanții și așezările umane, cu facilitățile și restricțiile lor, sunt totuși comestibile pentru oameni, însă departe de a fi preferate, iar aceștia le acceptă atât timp cât sunt rezonabile, deoarece sub coaja lor protectivă se ascunde un miez bun, suculent – adus din preistorie.

Departe de a prisosi, Istoria dreptului românesc aduce, alături de operele anterioare care abordează acest domeniu, dar în plus față de acestea, o lumină nouă și postmodernă asupra apariției și evoluției Dreptului românesc în spațiul cultural și istoric carpato-danubian-pontic. Deschizând cartea și inițiind lectura acesteia, m-am simțit ca și când aș privi printr-un hublou retrospectiv.

Lecturând conținutul cărții te simți contemporan și, în același timp, protagonist al evenimentelor istorice reproduse. Acesta este, fără îndoială, un merit formidabil al cronicarilor operei.

Prof. Univ. Dr. Mihai Adrian Hotca

Ne stă în față o masivă și doctă incursiune istoriografică în care reconstituiri ale unor pagini de drept ne întâmpină la tot pasul.

Acad. Răzvan Theodorescu

Cartea este disponibilila pentru comanda aici: https://www.librex.ro/drept/istoria-dreptului-romanesc.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

⸫⸫⸫⸫©2021 Cristian Moşneanu ⸫ Toate drepturile rezervate ⸫ Site cu content original⸫ Contact: cristian.mosneanu@gmail.com⸫⸫⸫⸫⸫