Numele meu este Cristian Moşneanu, sunt absolvent de istorie si  sunt născut ȋntr-o familie de neaoşi moşneni ai ţinuturilor prahovene. “De origine din țara lui foaie verde și din neamul lui Făt-Frumos”, mi-am căutat identitatea ȋncă de la primii paşi ȋn vastitatea tradiţiilor şi eposului satului românesc. Sunt fiu de țăran cu înaintași eroi, iubitor de tot ce este frumos, chiar și a lucrurilor imperfecte, căci acestea își păstrează mai mult strălucirea, rămânând așa decât atunci când sunt desăvârșite. Satul unde m-am născut se numeşte Dobrota, loc unde un stop de populaţie slavă creştinat pe pământul Daciei a statornicit în perioada erei întunecate a istoriei noastre. Cuvântul “Dobrota” ar avea însemnătatea de “Loc Bun”(Bunătate). Puţini la număr, dobroţenii care s-au fixat aici în aceste locuri au avut la fiecare început drept locuinţe bordee săpate în pământ. Întrucât trecutul satului Dobrota se pierde în negura vremurilor, fără nici o însemnare durabilă, acest neguros trecut nu pote fi reconstituit decât pe presupuneri.   

Din documentele descoperite la biserica din sat, rezultă că “ Alexandru vornnic de Chiajna, Moşnean din Dobrota, <strămoş al meu şi al majorităţii dobroţenilor > pentru suma de 845 de taleri, împrumutaţi de la Egumenul Mânăstirii Târgşor, pune zălog: moşia (pădurea) din valea lui Dobrin (Dobrota), moşia (Pădurea) din “Vai de EL” (azi Podgoria), nişte locuri de vie ( în dealul Gornet, hotar cu prisăcenii), cum şi o livadă cu pomi în Valea Seacă, moşii măsurate şi hotărnicite cu poruncă domnească la anul 1710.” Particula “Chiajna”, “Doamnă” în limba slavonă, ne duce cu ideea la două ipoteze: ori Alexandru Moşnean de Dobrota a fost în sfatul domnnesc al lui Mircea Ciobanul (domn al Valahiei în trei rânduri: 1545 – 1552, 1553 – 1554, 1557 – 1559), unchi al lui Mihai Viteazul şi soţul Chiajnei (Fica lui Petru Rareş) -documentul fiind copiat însă şi însemnat cu data copierii ori Alexandru şi-a păstrat titlul unui alt stămoş de-al lui care a fost în sfatul domnului muntean.

Lucrări de autor (6):

 • Petru Dimitrie Cercel-Gentilomul valah care a fermecat Europa, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Mihai Viteazul, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Regina Maria, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2018
 • Petru Cercel, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Nicolae Iorga şi Francmasoneria. Compeltări şi analiză critică asupra scrierilor marelui savant despre masonerie, Editura Librex, Bucureşti, 2020
 • Ferdinand I. Regele Romaniei, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2020

Coautor (6):

 • Istorie furată – Intemeierea Tării Romanesti: Radu Negru Voda, intre legenda, mit si adevăr, Editura Librex, Bucuresti, 2016; (Alături de Cornel Bârsan şi Adrian Anghel)
 • Radu Negru Vodă, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2018 (Alături de Cornel Bârsan)
 • Mircea cel Bătrân, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2018 (Alături de Ştefan Dumitrache)
 • Ordinul CavalerilorBasarabi/Order of the Bassarabian Chivalry, Editura Neverland, București, 2020 (lucrare Bilingvă, în colaborare cu Petre Buneci, Bogdan Galculescu , Stefan Dumitrache).
 • Istoria dreptului Româneasc, Editura Librex, Bucureşti, 2021 (lucrare în colaborare cu Petre Buneci)
 • 140 de ani de Royal Arch în România/140 years of Royal Arch in Romania, Editura Librex, Bucureşti, 2022 (lucrare Bilingvă în colaborare cu Petre Buneci)

Volume de poezie si aforisme (3):

 • “Gânduri şi Rânduri”, Editura Explorator, Ploieşti, 2014;
 • “Lăsând totul ȋn vânt”, Editura Librex, Bucureşti, 2016;
 • “Truisme ȋn chip de aforisme”, Editură Librex, București, 2017 

Studii, articole, comunicări (17):

 • Vlad Vintilă Baraga Voevod, în „Antologia ASCIOR- sectiunea Cultură şi Civilizaţie Creştină”, I , Buzău 2017, pp. 218-232.
 • Reginei Maria,  în „Retrăiri istorice în veacul XXI-sesiune de comunicări ştiinţifice -Centenarul Marii Uniri”,  XII,  Editura ROCART, Bucureşti, 2018, pp. 342- 331 ( Volum  publicată sub egida Academiei oamenilor de ştiinţă din România)
 • Ideea de România şi Unirea Principatelor de la 1859, în „Retrăiri istorice în veacul XXI-sesiune de comunicări ştiinţifice-160 de ani de la Unirea Principatelor Române prin dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza”,  XIII,  Editura Rocart, Bucureşti, 2019, pp. 391-402 (Volum publicată sub egida Academiei oamenilor de ştiinţă din România)
 • Medaliile francmasonilor din Moldova secolului XVIII, aferente Lojelor Marte şi Minerva, în „Echerul și Compasul”, X, nr. 2, 2020, pp. 19-31
 • Propagarea ştiinţei libere hermetice de-a lungul timpului, în „Echerul și Compasul”, X, nr. 3, 2020, pp. 31-45
 • Documente și medalii masonice aflate în Patrimoniul Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, în „Echerul și Compasul”, XI, nr.1, 2021, pp. 23-29
 • Dimitrie Brătianu: între Francmasonerie și lupta pentru Unire, o călătorie cu final fericit, în „Trivium”, XIII, nr. 1 (46), 2021, pp. 151-170
 • Boierii francmasoni opozanţi domnilor fanarioţi din Moldova secolului XVIII, în „Trivium”, XIII, nr. 2 (47), 2021, pp. 280-296
 • Cahlele de teracotă cu portretul lui Petru Cercel și simbolurile Catena Aureea și Frunzele de Acacia, în „Trivium”, XIII, nr. 3 (48), 2021, pp. 151-163
 • Presa antifrancmasonică din România, comunicare prezentată la Conferință internațională „Presa și cultura în spațiul european”, ediția a XIII-a cu tema „Presa de nișa în spațiul de limbă română” (Alături de prof. univ. dr. Catalin Tiurliuc)
 • Presa de nișă în România interbelică: Buletinul Anti-Iudeo-Masonic, comunicare prezentată în cadrul simpozionului „Public şi privat în România secolului al XX-lea” organizat cu ocazia zilelelor academice ieșene de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române- Filiala Iaşi

 • Nicolae Bălcescu și asocianismul fratenalist la mijlocul secolului al XIX-lea în  A. Cambiose, C. Mihalache, D. Chelcea ( coord.), Lumea lui Bălcescu, Editura Mega/ Argonaut, Cluj-Napoca, 2021, pp. 157-181 (Alături de prof. univ. dr. Catalin Tiurliuc)

 • Presa antifrancmasonică din România în perioada 1937-1948, comunicare prezentată la „Congresul national al istoricilor români”,  ediția a III-a, Secțiune: Asociaționismul fratenalist modern în spațiul românesc (sec. XIX-XX), Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022 (https://cnir.uab.ro/340)
 • Regele Ferdinand şi paşii spre încoronarea de la Alba- Iulia, comunicare pezentată în „Retrăiri istorice în veacul XXI-sesiune de comunicări ştiinţifice, Ediţia a XVIII-a, 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand întregitorul la Alba Iulia, Maia Catargi- Judeţul Ialomiţa, 16-17 septembrie 2022
 • Obiceiuri, ospețe și Banchete în Valahia secoluli al XVI-lea, în „Horeca România”, an XX, nr. 107, pp. 16-19 (alături de Prof. univ. dr. Petre Buneci ) (articol de popularizare)

 • Obiceiuri de sărbători în Țara Românească , în „Horeca România”, an XX, nr. 108, pp. 15-17 (alături de Prof. univ. dr. Petre Buneci ) (articol de popularizare)

Lucrări  de istorie prefaţate (6):

 • Periegheza Detectiva. Nucu- Bozioru,  Raport preliminar”, Autor:Mihai Duran Stanciu, Buzău, 2014
 • “Istorie furată – Cronică romanească de istorie veche”, Autor: Cornel Birsan, Editia a II-a, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • “Doamne, domnițe, jupânițe și amante ale Domnitorilor Români’, Autor:  Cornel Bîrsan, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Povestea vieții mele” (vol. I-IV), Autor: Regina Maria a României, Editura Librex, București, 2022 
 • Doctrina secreta a templierilor„, Autor : Jules Loiseleur, Editura Librex, București, 2022 (în curs de apariție)

Volume de poezie prefațate (4):

 • “Dincolo de nori “, Autor: Nicoleta Tudor, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • “Pe urma pașilor pierduți” Autor: Anna-Nora Rotaru, Editura Singur, Târgoviște, 2018
 • “Tăcerea Frunzei “, Autor: Nicoleta Tudor, Editura Librex, Bucureşti, 2020
 • Verdele luptă până tîrziu„, Autor: Nicoleta Tudor, Editura Librex, Bucureşti, 2020

Constultant Istoric (3):

 • Pentru documentarul în patru părti ( ep.7,8,9,10): „Petru Cercel și Curtea de Argeș” din cadrul proiectului „10 lecții Virtuale” demarat de Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu” din Curtea de Argeș (2021)
 • Pentru o serie de documentare din cadrul emisiunii „Oameni locuri și Comori” realizata de TVR (2017-2919)
 • „Inima Nomadă a Marii Uniri”- documentar despre Regina Maria realizat cu spijnului Ministerului Culturii cu ocazia serbării „Centenarului Marii Unirii” (2018)

De asemena, din 2012 până în prezent am publicat o serie de articole de popularizare cu tematică istorică precum şi poezii, aforisme şi scurte povestiri pentru site-urile cu content cultural webcultura.ro, scrieliber.ro, istorieveche.ro, vinicius.ro şi romaniaparadis.ro.

 

 

One thought on “

 1. Nu am reuşit să descifrez textul, deşi sunt extrem de interesat de istoria acestor locuri, eu însumi născându-mă pe aproape!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

⸫⸫⸫⸫©2021 Cristian Moşneanu ⸫ Toate drepturile rezervate ⸫ Site cu content original⸫ Contact: cristian.mosneanu@gmail.com⸫⸫⸫⸫⸫