Numele meu este Cristian Moşneanu, sunt absolvent de istorie si  sunt născut ȋntr-o familie de neaoşi moşneni ai ţinuturilor prahovene. “De origine din țara lui foaie verde și din neamul lui Făt-Frumos”, mi-am căutat identitatea ȋncă de la primii paşi ȋn vastitatea tradiţiilor şi eposului satului românesc. Sunt fiu de țăran cu înaintași eroi, iubitor de tot ce este frumos, chiar și a lucrurilor imperfecte, căci acestea își păstrează mai mult strălucirea, rămânând așa decât atunci când sunt desăvârșite. Satul unde m-am născut se numeşte Dobrota, loc unde un stop de populaţie slavă creştinat pe pământul Daciei a statornicit în perioada erei întunecate a istoriei noastre. Cuvântul “Dobrota” ar avea însemnătatea de “Loc Bun”(Bunătate). Puţini la număr, dobroţenii care s-au fixat aici în aceste locuri au avut la fiecare început drept locuinţe bordee săpate în pământ. Întrucât trecutul satului Dobrota se pierde în negura vremurilor, fără nici o însemnare durabilă, acest neguros trecut nu pote fi reconstituit decât pe presupuneri.   

Din documentele descoperite la biserica din sat, rezultă că “ Alexandru vornnic de Chiajna, Moşnean din Dobrota, <strămoş al meu şi al majorităţii dobroţenilor > pentru suma de 845 de taleri, împrumutaţi de la Egumenul Mânăstirii Târgşor, pune zălog: moşia (pădurea) din valea lui Dobrin (Dobrota), moşia (Pădurea) din “Vai de EL” (azi Podgoria), nişte locuri de vie ( în dealul Gornet, hotar cu prisăcenii), cum şi o livadă cu pomi în Valea Seacă, moşii măsurate şi hotărnicite cu poruncă domnească la anul 1710.” Particula “Chiajna”, “Doamnă” în limba slavonă, ne duce cu ideea la două ipoteze: ori Alexandru Moşnean de Dobrota a fost în sfatul domnnesc al lui Mircea Ciobanul (domn al Valahiei în trei rânduri: 1545 – 1552, 1553 – 1554, 1557 – 1559), unchi al lui Mihai Viteazul şi soţul Chiajnei (Fica lui Petru Rareş) -documentul fiind copiat însă şi însemnat cu data copierii ori Alexandru şi-a păstrat titlul unui alt stămoş de-al lui care a fost în sfatul domnului muntean.

Lucrări de autor (6):

 • Petru Dimitrie Cercel-Gentilomul valah care a fermecat Europa, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Mihai Viteazul, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Regina Maria, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2018
 • Petru Cercel, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Nicolae Iorga şi Francmasoneria. Compeltări şi analiză critică asupra scrierilor marelui savant despre masonerie, Editura Librex, Bucureşti, 2020
 • Ferdinand I. Regele Romaniei, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2020

Coautor (6):

 • Istorie furată – Intemeierea Tării Romanesti: Radu Negru Voda, intre legenda, mit si adevăr, Editura Librex, Bucuresti, 2016; (Alături de Cornel Bârsan şi Adrian Anghel)
 • Radu Negru Vodă, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2018 (Alături de Cornel Bârsan)
 • Mircea cel Bătrân, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2018 (Alături de Ştefan Dumitrache)
 • Ordinul CavalerilorBasarabi/Order of the Bassarabian Chivalry, Editura Neverland, București, 2020 (lucrare Bilingvă, în colaborare cu Petre Buneci, Bogdan Galculescu , Stefan Dumitrache).
 • Istoria dreptului Româneasc, Editura Librex, Bucureşti, 2021 (lucrare în colaborare cu Petre Buneci)
 • 140 de ani de Royal Arch în România/140 years of Royal Arch in Romania, Editura Librex, Bucureşti, 2022 (lucrare Bilingvă în colaborare cu Petre Buneci)

Studii  şi articole de specialitate

 • Vlad Vintilă Baraga Voevod, în „Antologia ASCIOR- sectiunea Cultură şi Civilizaţie Creştină”, I , Buzău 2017, pp. 218-232.
 • Reginei Maria,  în „Retrăiri istorice în veacul XVI-sesiune de comunicări ştiinţifice -Centenarul Marii Uniri”,  Vol.  XVI, Jipa Rotaru (coord.),  Editura ROCART, Bucureşti, 2018, pp. 342- 331 ( Volum  publicată sub egida Academiei oamenilor de ştiinţă din România)
 • Ideea de România şi Unirea Principatelor de la 1859, în „Retrăiri istorice în veacul XXI-sesiune de comunicări ştiinţifice-160 de ani de la Unirea Principatelor Române prin dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza”,  Vol. XVII,  Jipa Rotaru (coord.), Editura Rocart, Bucureşti, 2019, pp. 391-402 (Volum publicată sub egida Academiei oamenilor de ştiinţă din România)
 • Medaliile francmasonilor din Moldova secolului XVIII, aferente Lojelor Marte şi Minerva, în „Echerul și Compasul”, X, nr. 2, 2020, pp. 19-31
 • Propagarea ştiinţei libere hermetice de-a lungul timpului, în „Echerul și Compasul”, X, nr. 3, 2020, pp. 31-45
 • Documente și medalii masonice aflate în Patrimoniul Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, în „Echerul și Compasul”, XI, nr.1, 2021, pp. 23-29
 • Dimitrie Brătianu: între Francmasonerie și lupta pentru Unire, o călătorie cu final fericit, în „Trivium”, XIII, nr. 1 (46), 2021, pp. 151-170
 • Boierii francmasoni opozanţi domnilor fanarioţi din Moldova secolului XVIII, în „Trivium”, XIII, nr. 2 (47), 2021, pp. 280-296
 • Cahlele de teracotă cu portretul lui Petru Cercel și simbolurile Catena Aureea și Frunzele de Acacia, în „Trivium”, XIII, nr. 3 (48), 2021, pp. 151-163
 • Nicolae Bălcescu și asocianismul fratenalist la mijlocul secolului al XIX-lea în  A. Cambiose, C. Mihalache, D. Chelcea ( coord.), Lumea lui Bălcescu, Editura Mega/ Argonaut, Cluj-Napoca, 2021, pp. 157-181 (Alături de prof. univ. dr. Catalin Tiurliuc)

 • Regele Ferdinand şi paşii spre încoronarea de la Alba- Iulia, în „Retrăiri istorice în veacul XXI- 100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinad întregitorul la Alba Iulia, sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice”, Vol. XVIII, Jipa Rotaru, Vlad Constantin (coord.), Editura Rocart, Bucureşti, pp. 433-445 ( Volum  publicat sub egida “Academiei oamenilor de ştiinţă din România” )

 • Două “exponate” masonice aflate în Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu din Vîlcea: Medalia Lojii DEL din Lugoj și Adeverința eliberată de Biroul Comandamentul Militar pentru  autorizarea  întrunirii reaprinderea Luminilor Marii Loji Naţionale din România, în “Revista Masonică”, An V, nr.4, 2022, pp. 45-50
 • Presa antifrancmasonică din România în perioada 1937-1948, în “Studia Masonica”, An I, nr. 1, Editura Argonaut/Mega, Cluj-Napoca, 2020, pp. 56-72

Articole de popularizare

 • Obiceiuri, ospețe și banchete în Valahia secoluli al XVI-lea, în „Horeca România”, an XX, nr. 107, pp. 16-19 (alături de Prof. univ. dr. Petre Buneci ) (articol de popularizare)

 • Ritualul  mesei  în Valahia secolului XVIII, în „Horeca România”, an XX, nr. 108, 2022, pp. 42-45 (alături de Prof. univ. dr. Petre Buneci ) (articol de popularizare
 • A mânca sănătos, în „Horeca România”, an XX, nr. 109, 2022, pp. 40-43 (alături de Prof. univ. dr. Petre Buneci ) (articol de popularizare)
 • Obiceiuri de sărbători în Țara Românească , în „Horeca România”, an XX, nr. 110, 2022,  pp. 26-29 (alături de Prof. univ. dr. Petre Buneci ) (articol de popularizare)

Confererinţe, comunicări, simpozioane

 • Reginei Maria, comunicare prezentată la sesiune de comunicări ştiinţifice “Retrăiri istorice în veacul XVI”, ediţia a XVI-a, cu tema “Centenarul Marii Uniri”, Maia Catargiu- Ialomiţa, 7-9 septembrie 2018

 • Ideea de România şi Unirea Principatelor de la 1859,  comunicare prezentată la sesiune de comunicări ştiinţifice “Retrăiri istorice în veacul XVI”, ediţia a XVII-a, cu tema “160 de ani de la Unirea Principatelor Române prin dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza”, Maia Catargiu- Ialomiţa, 9-11septembrie 2019
 • Presa antifrancmasonică din România, comunicare prezentată la Conferință internațională „Presa și cultura în spațiul european”, ediția a XIII-a cu tema „Presa de nișa în spațiul de limbă română” (Alături de prof. univ. dr. Catalin Tiurliuc)
 • Presa de nișă în România interbelică: Buletinul Anti-Iudeo-Masonic, comunicare prezentată în cadrul simpozionului „Public şi privat în România secolului al XX-lea” organizat cu ocazia “Zilelelor Academice Ieșene”, editia a XXVI-a, de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române- Filiala Iaşi în data de 23 noiembrie 2021
 • Presa antifrancmasonică din România în perioada 1937-1948, comunicare prezentată la „Congresul national al istoricilor români”,  ediția a III-a, Secțiune: Asociaționismul fratenalist modern în spațiul românesc (sec. XIX-XX), Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022 (https://cnir.uab.ro/340)
 • Francmasonul Ioan Ciurea– părintele învățământului  de medicină legală de la Iași, comunicare susţinută cu ocazia “Zeilelor Academice Clujene”- Eveniment organizat de Institutul de Istorie al Academiei Române “George Bariţiu” din Cluj în perioada 13-15 Octombrie 2022
 • Presa antifrancmasonică din România. Studiu de caz: Cetatea Moldovei, comunicare prezentată în cadrul simpozionului „Public şi privat în România secolului al XX-lea” organizat cu ocazia “Zilelelor Academice Ieșene”, editia a XXVII-a, de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române- Filiala Iaşi în data de 16 noiembrie 2022
 • Impactul Unirii Principatelor asupra românilor din Transilvania, comunicare prezentată în cadrul simpozionului „Omagiu Făuritorilor Unirii”, ediţia a XI-a,  organizat cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, de “Muzeul Unirii” din Iaşi în data de 20 ianuarie 2023

Lucrări  de istorie prefaţate (6):

 • Periegheza Detectiva. Nucu- Bozioru,  Raport preliminar”, Autor:Mihai Duran Stanciu, Buzău, 2014
 • “Istorie furată – Cronică romanească de istorie veche”, Autor: Cornel Birsan, Editia a II-a, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • “Doamne, domnițe, jupânițe și amante ale Domnitorilor Români’, Autor:  Cornel Bîrsan, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Povestea vieții mele” (vol. I-IV), Autor: Regina Maria a României, Editura Librex, București, 2022 
 • Doctrina secreta a templierilor„, Autor : Jules Loiseleur, Editura Librex, București, 2022 (în curs de apariție)

Volume de poezie si aforisme (3):

 • “Gânduri şi Rânduri”, Editura Explorator, Ploieşti, 2014;
 • “Lăsând totul ȋn vânt”, Editura Librex, Bucureşti, 2016;
 • “Truisme ȋn chip de aforisme”, Editură Librex, București, 2017 

Volume de poezie prefațate (4):

 • “Dincolo de nori “, Autor: Nicoleta Tudor, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • “Pe urma pașilor pierduți” Autor: Anna-Nora Rotaru, Editura Singur, Târgoviște, 2018
 • “Tăcerea Frunzei “, Autor: Nicoleta Tudor, Editura Librex, Bucureşti, 2020
 • Verdele luptă până tîrziu„, Autor: Nicoleta Tudor, Editura Librex, Bucureşti, 2020

Constultant Istoric (3):

 • Pentru documentarul în patru părti ( ep.7,8,9,10): „Petru Cercel și Curtea de Argeș” din cadrul proiectului „10 lecții Virtuale” demarat de Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu” din Curtea de Argeș (2021)
 • Pentru o serie de documentare din cadrul emisiunii „Oameni locuri și Comori” realizata de TVR (2017-2919)
 • „Inima Nomadă a Marii Uniri”- documentar despre Regina Maria realizat cu spijnului Ministerului Culturii cu ocazia serbării „Centenarului Marii Unirii” (2018)

De asemena, din 2012 până în prezent am publicat o serie de articole de popularizare cu tematică istorică precum şi poezii, aforisme şi scurte povestiri pentru site-urile cu content cultural webcultura.ro, scrieliber.ro, istorieveche.ro, vinicius.ro şi romaniaparadis.ro.

 

One thought on “

 1. Nu am reuşit să descifrez textul, deşi sunt extrem de interesat de istoria acestor locuri, eu însumi născându-mă pe aproape!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

⸫⸫⸫⸫©2021 Cristian Moşneanu ⸫ Toate drepturile rezervate ⸫ Site cu content original⸫ Contact: cristian.mosneanu@gmail.com⸫⸫⸫⸫⸫