MOTTO Colecţie :

“Desăvârşirea  idealurilor unui popor se poate face numai prin cunoaşterea istoriei şi prin aprecierea obiectivă a faptelor ȋnaintaşilor şi conducătorilor transcendenţi prin veacuri  apus.

Necunoaşterea istoriei, ȋnlăturarea ei cu bună ştiinţă sau neglijarea ei, indiferent care ar fi motivul, face ca un popor să devină disolubil, iar cele două elemente majore ce ȋl compun  : comunitatea şi spiritual ajung să capete nuanţe diferite, disociindu-se unul de altul.  Ca atare, considerăm că avem o datorie morală faţă de ȋnaintaşii noştri să le cinstim memoria şi să ducem mai departe stindardul faptelor lor, astfel ȋncât cei mai tineri din ziua de astăzi, precum şi urmaşii noştri să cunoască cine suntem, de unde venim, care este locul nostru ȋntre popoare şi mai ales ȋncotro ne îndreptăm.

Ideea proiectului “Colecţia Centenarul Marii Uniri” a apărut tocmai din dorinţa de cinstire a  memoriei iluştrilor noştri ȋnaintaşi  şi de a aduce la cunoştinţa tânărului public faptele acestora, fapte care au dus la desăvârşirea idealului milenar al acestui popor şi anume formarea unei singure unităţi statale.

Ce reprezintă acest proiect ?

“Colecţia Centenarul Marii Uniri” reprezintă un proiect prin care editura Librex Publishing  ȋşi propune  să aducă ȋn atenţia tuturor  românilor, atât din ţară cât şi de peste hotare,   o serie de  cărţi despre cei mai ȋnsemnaţi conducători ai acestui popor care direct sau indirect, prin acţiunile lor,  au pus o “cărămidă” la construcţia statului român

Care este scopul acestui proiect? 

“Colecţia Centenarul Marii Uniri”” are ca scop să aducă ȋn casa fiecărui cititor o parte a istoriei adevărate a poporului român şi să ȋntărească ȋn cugetul cititorilor sentimentul de a fi mândru de trecutul poporului său.

Care este obiectivul acestui proiect? 

Obiectivul acestui proiect este acela ca fiecare cititor, prin lecturarea cărţilor să ȋşi creioneze o imagine cât mai aproape de adevăr despre personajele istorice aferente lucrărilor. Ȋn acest sens, stilul folosit ȋn redactarea lucrărilor va fi unul simplu şi pe ȋnţelesul tuturor. Sintetizarea informaţiilor va fi una obiectivă bazată exclusiv pe documentarea ştiinţifică. Fiecare carte va avea o bibliografie foarte bine ȋnchegată şi structurată, astfel ȋncât cititorul, după parcurgerea lucrărilor să poată avea o listă de lucrări pentru aprofundare ȋn cazul ȋn care va dori acest lucru.

Setul de cinci volume, cu o reducere de 50%, este disponibil pentru comanda aici : https://www.librex.ro/centenarul-marii-uniri/colectia-centenarul-marii-uniri-set-5-volume.html

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

⸫⸫⸫⸫©2021 Cristian Moşneanu ⸫ Toate drepturile rezervate ⸫ Site cu content original⸫ Contact: cristian.mosneanu@gmail.com⸫⸫⸫⸫⸫