Această lucrare are meritul incontestabil de a pune în valoare și la ”lucru” surse noi, de a oferi fragmente ilustrative din documentele și monumentele de…